Apocalypsis

Download Raw Clone


 1. FULL NAME: Apocalypsis
 2. SHORT NAME: apo
 3. INSTRUCTIONS: Type the meaning of the word in English!
 4. QUESTION TYPE: Text
 5. --QuestionsStart--
 6. ο δούλος,servant/slave
 7. μαρτυράω να μαρτυρήσω,to testify/to reveal
 8. αποκαλύπτω να αποκαλύψω,to reveal/to uncover
 9. η μαρτυρία,testimony
 10. το όραμα,vision/mental image
 11. η όραση,vision/eyesight/ability to see
 12. η όψη,view/sight/sight of someone
 13. μακάριος,blessed/blissful/happy
 14. αναγιγνώσκω,to read
 15. τηρώ,to follow/abide by/keep to
 16. πιστός,loyal
 17. νίβω να νίψω,to wash/to wash your hands and face
 18. η δόξα,glory
 19. η αμαρτία,sin
 20. το βασίλειο,kingdom
 21. ο βασιλιάς,king
 22. η νεφέλη/το σύννεφο,cloud
 23. τρυπάω να τρυπήσω,to pierce/to drill
 24. θρηνώ να θρηνήσω,to mourn/to lament/to grieve
 25. η σάλπιγγα/η τρομπέτα,trumpet
 26. ο αστράγαλος,ankle/tobillo
 27. καθώς,as/even as/since/while
 28. ο μαστός,chest
 29. η τρίχα,hair
 30. το μαλλί,wool/hair
 31. το καμίνι,furnace
 32. ο κόπος,toil/fatigue/trouble
 33. βαστάω να βαστάξω,to endure/to hold/to carry
 34. αποκάνω να αποκάμω,to get tired
 35. δύναμαι/δύνομαι,can
 36. αρνούμαι να αρνηθώ,to refuse/to deny
 37. ο ψεύτης/η ψεύτρα,liar
 38. μετανιώνω να μετανιώσω,to regret
 39. η μετάνοια,repentance
 40. μετανόω να μετανοήσω,to repent
 41. το στεφάνι,crown/wreath/corona funeraria
 42. κατοικώ να κατοικήσω,to dwell/to live/to reside
 43. η διδαχή/η διδασκαλία,teaching
 44. ειδεμή/αλλιώς,otherwise
 45. η αφοσίωση,dedication
 46. στερνός/τελευταίος,last
 47. βασανίζω να βασανίσω,to torture
 48. παιδεύω να παιδέψω,to torture/to pester/to annoy/to educate
 49. μοιχεύω,to commit adultery
 50. το βάθος,depth
 51. συντρίβομαι να συντριβώ,to crash/to fall
 52. το χώμα,soil/dirt/earth/ground
 53. στηρίζω να στηρίξω,to support
 54. ακέραιος,integral/integer/whole
 55. ο άγιος,saint
 56. η θύρα,door/gate
 57. η πόρτα,door
 58. ξερνάω να ξεράσω,to vomit
 59. η χτίση/κτίση,creation
 60. η δημιουργία,creation
 61. ομολογώ να ομολογήσω,to confess
 62. μολονότι,although
 63. ψυχρός/κρύος,cold
 64. χλιαρός,warm
 65. γυμνός,naked
 66. προσκυνώ να προσκυνήσω,to bow down/to bow
 67. γονατίζω να γονατίσω,to kneel
 68. λαλάω να λαλήσω,to talk
 69. το αρνί,lamb
 70. το δοξάρι/το τόξο,bow
 71. σφαγμένος,sacrificed
 72. κράζω να κράξω,to cry out
 73. το πηγάδι,well
 74. δεμένος,tied
 75. ο θώρακας,cuirass
 76. η πανοπλία,armor
 77. το θειάφι,sulfur
 78. η ζημιά,damage
 79. βλάπτω να βλάψω,to damage/to hurt
 80. παύω να πάψω,cease
 81. ο χαλκός,copper
 82. ο φόνος,murder
 83. η στήλη,column
 84. απομένω να απομείνω,to remain
 85. τα σωθικά,the insides
 86. ο πρεσβύτερος,elder
 87. γύρω από/κύκλο από,around
 88. το μοσχάρι,calf/baby cow
 89. ο αετός,eagle
 90. η φτερούγα/το φτερό,wing
 91. άξιος,worthy
 92. το πλάσμα,creature
 93. πλάθω να πλάσω,to create
 94. πλάθομαι να πλαστώ,to be created
 95. η σφραγίδα,stamp
 96. διαλαλώ,pregonar
 97. η φυλή,tribe
 98. το θυμίαμα/το λιβάνι,incense
 99. το θυμιατήρι,censer
 100. το έθνος,nation
 101. η μυριάδα,ten thousand
 102. το σιτάρι,wheat
 103. η ζυγαριά,scale
 104. το λάδι,oil
 105. σπαταλάω να σπαταλήσω,to squander/to waste
 106. το ύφασμα,fabric
 107. το θυσιαστήριο,altar
 108. εκδικούμαι να εκδικηθώ,to take revenge
 109. εξολοθρεύω να εξολοθρεύσω,to destroy
 110. κρίνω να κρίνω,I judge
 111. τυλίγω να τυλίξω,to wrap
 112. η οργή,rage
 113. το βράχος,rock
 114. το σπήλαιο,cave
 115. το μέτωπο,forehead
 116. ώσπου,until
 117. ο φοίνικας,palm tree
 118. απλώνω να απλώσω,to spread
 119. αναπτύσσω να αναπτύξω,to develop
 120. προσθέτω να προσθέσω,to add
 121. το χαλάζι,hail/granizo
 122. το σύνολο,total
 123. ανακατεύω να ανακατέψω,to mix
 124. ανακατώνω,to mix
 125. ανακατωμένος,mixed
 126. καίω να κάψω,to burn
 127. καίγομαι να καώ,to get burned
 128. σκοτεινιάζω να σκοτεινιάσω,to darken
 129. σκοτεινός,dark
 130. η ακρίδα,grasshopper/locust
 131. πειράζω να πειράξω,to bother
 132. επιθυμώ να επιθυμήσω,to desire
 133. το στήθος,chest
 134. ο κρότος,crack/bang/explosive noise
 135. ο πόλεμος,war
 136. μαντεύω να μαντέψω,to guess
 137. το κεντρί,sting/aguijón
 138. καταπίνω να καταπιώ,to swallow
 139. το καλάμι,reed/junco
 140. η αυλή,yard
 141. ο κήπος,garden
 142. το πτώμα,corpse
 143. σταυρώνω να σταυρώσω,crucify
 144. η ανάσα,breath
 145. η πνοή,breath
 146. ο γκρεμός,cliff
 147. αφανίζω να αφανίσω,wipe out
 148. έγκυος,pregnant
 149. η παιδωμή,agony
 150. το βάσανο,torture
 151. το σημείο,mark
 152. η κιβωτός,ark
 153. το ραβδί,wand
 154. ο όχλος,crowd
 155. το κέρας/το κέρατο,horn
 156. η πλάνη,error/illusion/deception
 157. πλανώ να πλανήσω,to deceive
 158. παραπλανώ να παραπλανήσω,to mislead
 159. θυμώνω να θυμώσω,to get angry
 160. ο θυμός,anger
 161. ο όφης/το φίδι,snake
 162. ανήκω να ανήκω,to belong
 163. ταιριάζω να ταιριάξω,to match
 164. κατηγορώ να κατηγορήσω,to accuse
 165. η κατηγορία,category/accusation
 166. χάρη σε,thanks to/owing to
 167. ευφραίνομαι να ευφρανθώ,to rejoice
 168. θρέφω να θρέψω,to feed
 169. η εντολή,commandment
 170. τινάζω να τινάξω,to shake/to toss
 171. οργίζομαι να οργιστώ,to grow angry/to get angry
 172. η άμμος,sand
 173. το θηρίο,beast
 174. παραβγαίνω να παραβγώ,to compete
 175. το ξεκίνημα,start
 176. η αιχμαλωσία,captivity
 177. η αντοχή,endurance
 178. η τερατουργία,magical act
 179. χαράζω να χαράξω,to engrave/to dawn
 180. παρεκτός/εκτός,unless
 181. εξαγοράζω να εξαγοράσω,to redeem
 182. άμωμος,blameless/immaculate
 183. η άμωμος σύλληψη,immaculate conception
 184. παρθένος,virgin
 185. άδολος,sincere/naive
 186. ο δόλος,deceit/fraudulence
 187. το χρυσάφι/το χρυσός,gold
 188. το δρεπάνι,sickle
 189. το σφυρί,hammer
 190. αναπαύομαι να αναπαυτώ,to rest
 191. θερίζω να θερίσω,to reap/to kill
 192. το γεννήμα,creation
 193. το τσαμπί,bunch/racimo
 194. το αμπέλι,vineyard
 195. τρυγώ να τρυγήσω,to harvest
 196. ο ερημίτης,hermit
 197. το χαλινάρι,bridle
 198. θαυμαστός,wonderful
 199. θαύμαζω να θαυμάσω,to admire
 200. όσιος,saint
 201. το λινό,linen
 202. η δικαιοσύνη,fairness
 203. το τάσι,cup
 204. χύνω να χύσω,to pour/to spill/to ejaculate
 205. η απόστημα,abscess
 206. δίκαιος,fair
 207. αξίζω να αξίζω,to deserve
 208. μασάω να μασήσω,to chew
 209. η κάψα,heat
 210. η ντροπή,shame
 211. στεγνώνω να στεγνώσω,to dry
 212. στεγνός,dry
 213. ο βάτραχος/το βατράχι,frog
 214. η ακαθαρσία,filth
 215. ο τόπος,place
 216. η αστραπή/ο κεραυνός,lightning
 217. χοντρός,fat/thick/rude
 218. η πόρνη,prostitute
 219. η όχθη,shore
 220. το μαργαριτάρι,pearl
 221. το σίχαμα,abomination
 222. ξαφνιάζω να ξαφνιάσω,to surprise/to get someone by surprise
 223. ξαφνικά,suddenly
 224. η νοημοσύνη,intelligence
 225. ο χαμός,loss/perdition/charon
 226. ολοκληρωτικά,completely
 227. ολοκληρώνω να ολοκληρώσω,to complete
 228. αποτελειώνω να αποτελειώσω,to complete
 229. η φωλιά,nest
 230. η μονιά,den/lair
 231. ώστε να,so that
 232. φωτίζω να φωτίσω,to enlighten
 233. το όρνιο,vulture
 234. η ακολασία,debauchery
 235. η κόλαση,hell
 236. το πένθος,mourning
 237. πενθώ να πενθήσω,to mourn
 238. η χήρα,widow
 239. το μετάξι,silk
 240. η πυρκαγιά,fire/incendio
 241. θλίβω να θλίψω,to afflict
 242. η θλίψη,affliction
 243. το σώμα/το κορμί,body
 244. ώριμος,ripe
 245. σε μιάν ώρα μέσα,within an hour
 246. ο βίος,life
 247. ο γαμπρός,groom/novio
 248. η νύφη,bride/novia
 249. μοιράζω,to distribute/to divide/to share
 250. μοιράζομαι,to be shared/to share
 251. συμμετέχω,to participate
 252. το πλήθος,crowd
 253. αινώ να αινέσω,to praise
 254. το γάμος,wedding
 255. η αγαλλίαση,exultation
 256. πάρεξ/παρεκτός,unless
 257. ποιμαίνω να ποιμάνω,to shepherd
 258. το μερί/ο μηρός,thigh
 259. συνάγω να συνάξω,to gather
 260. συνάγομαι να συναχτώ,to be gathered
 261. συνηγμένος/συναγμένος,gathered
 262. η συναγωγή,synagogue
 263. η αλυσίδα,chain
 264. για χάρη σου,for your sake
 265. η λίμνη,lake
 266. χορταίνω να χορτάσω,to satiate
 267. η ανάσταση,resurrection
 268. η φυλακή,prison
 269. αναρίθμητος,innumerable
 270. στολίζω να στολίσω,to decorate
 271. η κραυγή,cry/scream
 272. κληρονομώ να κληρονομήσω,inherit
 273. η κληρονομιά,heritage
 274. αναβλύζω να αναβλύσω,to gush/chorrear/to stream
 275. ο φονιάς,murderer
 276. το μερίδιο,share
 277. η πύλη,gate
 278. το υλικό,material
 279. το υγρό,liquid
 280. η δομή,structure
 281. η ανάγκη,necessity
 282. ο αχάτης,agate
 283. ο όνυχας,onyx
 284. θεραπεύω να θεραπεύσω,to heal
 285. η κατάρα,curse
 286. δωρεάν/τσάμπα,gratis
 287. αφαιρώ να αφαιρέσω,to remove/to subtract
 288. η αφαίρεση,subtraction

Raw paste data: